AMAÇ

SILA Kalite Kontrol, Muayene, Gözetim ve Denetim Hizmetleri San Tic Ltd Şti tarafından belgelenmiş kişi ve/veya kuruluşların SILA Kalite logosunu reklam, tanıtım ya da benzeri materyallerde kullanırken uyması gereken şartları tanımlamaktır.

KAPSAM

Bu şartnamenin maddeleri SILA Kalite tarafından belgelendirilen tüm kişi ve/veya kuruluşları kapsamaktadır.

ŞARTLAR

 • SILA Kalite tarafından belgelendirilen kişi ve/veya kuruluşlar, kullanım izni aldıkları SILA Kalite logosunu, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını engellemelidir.
 • SILA Kalite logosunu kullandırma hakkı sadece SILA Kalite’ye aittir.
 • SILA Kalite tarafından belgelendirilen kişi ve/veya kuruluşlar, SILA Kalite logosunu kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında, broşürlerinde ve ilgili belgelendirme faaliyetlerine ilişkin her türlü çalışmasında bu şartnamede belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilirler.
 • SILA Kalite tarafından belgelendirilen kişi ve/veya kuruluşlar, belge kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu müşterilerine / 3.taraflara tam olarak açıklamaktan sorumludur.
 • SILA Kalite logosu bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır.
 • SILA Kalite logosu A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa SILA Kalite’den elektronik ortamda temin edilecek uygun ebatlı olan logo kullanılabilir.
 • SILA Kalite tarafından belgelendirilen kişi ve/veya kuruluşlar, SILA Kalite logosunu boyutlandırarak hazırlarken Şekil 2’de verilen boyutlara uygun ölçeklerde ve renklerde hazırlamalıdırlar.
 • SILA Kalite logosu kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak logo; Akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
 • Akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.
 • SILA Kalite logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
 • SILA Kalite logosunun elektronik ortamdaki reprodüksiyonları, bu şartnamedeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.
 • SILA Kalite Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
 • Logonun formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 • SILA Kalite logosu kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda SILA Kalite logosu beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. (Bakınız Şekil 1)
Image module

Şekil 1. SILA Kalite Logosunun Beyaz Zeminli Dokümanlar

Haricindeki Dokümanlarda Kullanım Şekli

 • SILA Kalite logosunun belirtilen ebat haricinde kullanılması gerektiğinde, önceden SILA Kalite’nin onayı alınmalıdır.
 • SILA Kalite logosunun, belgelendirilmiş kişi/kuruluşun statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanımı engellenmelidir.
 • Antetli kağıtlarda kullanılan SILA Kalite logosu, bu şartnamede belirtilen ve formatla uyuşmalı ve logo; belgelendirilmiş kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
 • SILA Kalite logosu belgelendirilmiş kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun belgelenmesine ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
 • Belgelendirilmiş kişi ve/veya kuruluş üzerinde SILA Kalite logosunu kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak SILA Kalite’nin onayını almalıdır.
 • SILA Kalite logosu binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
 • SILA Kalite logosu SILA Kalite’nin herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • SILA Kalite tarafından belgesi askıya alınan ya da geri alınan kişi / kuruluşlar SILA Kalite logosu içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını ya da logo kullanım alanlarını derhal durdurmalıdır.
 • SILA Kalite Logosu’nun hiçbir yeri değiştirilmemeli, kesilmemeli, üzerindeki yazıların okunmasına engel olacak şekilde küçültülmemeli ve renkleri değiştirilmemelidir. Logonun gerçek hali aşağıda göründüğü şekildedir.
Image module

Şekil 2. SILA Kalite Logosu