[vc_row padding_top=”0″ padding_bottom=”0″]

Girdap Akımları Muayenesi esnasında elektrik akımları iletken bir madde içinde manyetik bir alan yardımıyla üretilmektedir. Bu manyetik alan malzeme yüzeyinde indüksiyon akımları oluşturur ve bu indüksiyon akımları kapalı bir devre halinde akarlar. Bu akım girdap akımları olarak adlandırılır. Malzemenin iletkenlik özelliklerindeki değişiklikler ya da kusurlardan dolayı oluşan elektrik akımlarındaki (girdap akımları) kesiklikler, oluşturulan manyetik alanda değişikliklere neden olur. Bu değişikliklerin keşfedilmesi muayene nesnesinde bir değişim olduğu anlamına gelir.

Girdap Akımları Muayenesi elektriksel olarak iletkenliği bulunan tüm malzemelerde kullanılabilir. İletkenlik ve geçirgenliğe göre malzemenin sınıflandırılması da mümkündür. Ancak bu muayene yönteminin güvenilir ve doğru sonuçlar verebilmesi için uygulayıcısının tecrübesinin yeterli olması gerekir. Muayene sonucu tarama yönüne direk bağlı olduğu için uygulayıcı doğru yönlerde tarama gerçekleştirmelidir. Ayrıca muayene yapılacak yüzeyin temiz ve pürüzsüz olması ve özel referans blokları ile çalışılması gerekmektedir.

[/vc_row]